Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ЧЕЗ Електро България АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 10-11-2017 12:28:15
  ЧЕЗ Електро България АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12-12-2017г. от 12:30 часа в София - 1784, бул. „Цариградско Шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, при следния дневен ред:

„ЧЕЗ Електро България“ АД представи покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ЧЕЗ Електро България” АД, което ще се проведе на 12 декември 2017 г. от 12:30 часа в гр. София на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско Шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, при следния дневен ред: 1. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Проект на решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 8 от Устава на Дружеството и като се съобразява с препоръката от одитния комитет на Дружеството, назначава специализираното одиторско предприятие „АФА” ООД, гр. София, за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.” 2. Вземане на решение за преизбиране на настоящи членове на Надзорния съвет на Дружеството. Проект на решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството, взе следните решения: (а). преизбира за нов мандат като член на Надзорния съвет Георги Димитров Константинов, като новият 5-годишен мандат започва да тече от деня на изтичането на неговия предходен мандат, т.е. от 19.12.2017 г. (б). преизбира за нов мандат като член на Надзорния съвет Любомир Тодоров Чакъров, като новият 5-годишен мандат започва да тече от деня на изтичането на неговия предходен мандат, т.е. от 19.12.2017 г.“ 3. Вземане на решение за удължаване на мандата на настоящ член на одитния комитет на Дружеството и промени в състава на одитния комитет на Дружеството. Проект на решение: „Общото Събрание, на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и чл. 47, ал. 1, т. 13 от устава на Дружеството, взе следните решения: (а). освобождава Карел Клусак като член на одитния комитет на Дружеството; (б). избира Ростислав Дижа за член на одитния комитет на Дружеството; (в). преизбира за нов мандат като член на одитния комитет Димитър Златков Куюмджиев, като новият 3-годишен мандат започва да тече от деня на изтичането на неговия предходен мандат, т.е. от 22.11.2017 4. Разни Така представеният текст на дневен ред не е целият текст на поканата, последната е прикачена като документ към формата.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35928958027.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Дневен ред *
 
 
 

Предишен месец Март 2018 Следващ месец
6 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Няма предстоящи събития за 22-03-2018