Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ЧЕЗ Разпределение България АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 10-11-2017 12:01:22
  ЧЕЗ Разпределение България АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 12-12-2017 г. от15:30 часа в София - 1784 на адрес бул. „Цариградско Шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център при следния дневен ред:

ЧЕЗ Разпределение България АД-София представи публикация на покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, което ще се проведе на 12 декември 2017 г. от 15:30 часа в гр. София на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско Шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, при следния дневен ред: 1.Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и за извършването на независимия финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон и чл. 48, т. 8 от устава на Дружеството и като се съобразява с препоръката от одитния комитет на Дружеството, назначава специализираното одиторско предприятие „АФА” ООД, гр. София, за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството и на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.” 2.Вземане на решение за преизбиране на настоящи членове на надзорния съвет на Дружеството. Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 48, т. 4 от устава на Дружеството, взе следните решения: (а). преизбира за нов мандат като член на надзорния съвет Тихомир Ангелов Атанасов, като новият 5-годишен мандат започва да тече от деня на изтичането на неговия предходен мандат, т.е. от 19.12.2017 г.(б). преизбира за нов мандат като член на надзорния съвет Апостол Лъчезаров Апостолов, като новият 5-годишен мандат започва да тече от деня на изтичането на неговия предходен мандат, т.е. от 19.12.2017 г.“ 3. Вземане на решение за преизбиране на настоящи членове на одитния комитет на Дружеството. Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и чл. 48, т. 13 от устава на Дружеството, взе следните решения: (а).преизбира за нов мандат като член на одитния комитет Давид Махач, като новият 3-годишен мандат започва да тече от деня на изтичането на неговия предходен мандат, т.е. от 12.06.2017 г. (б).преизбира за нов мандат като член на одитния комитет Ярослав Малса, като новият 3-годишен мандат започва да тече от деня на изтичането на неговия предходен мандат, т.е. от 27.11.2017 г.” 4. РазниТака представеният текст на дневен ред не е целият текст на поканата, последната е прикачена като документ към формата.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
 
 
 

Предишен месец Март 2018 Следващ месец
6 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Няма предстоящи събития за 22-03-2018