Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ЧЕЗ Разпределение България АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 10-11-2017 10:30:16
  ЧЕЗ Разпределение България АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12-12-2017г. от 15:30 часа в София - 1784, бул. „Цариградско Шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, при следния дневен ред:

ЧЕЗ Разпределение България АД-София представи покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, което ще се проведе на 12 декември 2017 г. от 15:30 часа в гр. София на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско Шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, при следния дневен ред: 1.Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и за извършването на независимия финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон и чл. 48, т. 8 от устава на Дружеството и като се съобразява с препоръката от одитния комитет на Дружеството, назначава специализираното одиторско предприятие „АФА” ООД, гр. София, за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството и на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.” 2.Вземане на решение за преизбиране на настоящи членове на надзорния съвет на Дружеството. Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 48, т. 4 от устава на Дружеството, взе следните решения: (а). преизбира за нов мандат като член на надзорния съвет Тихомир Ангелов Атанасов, като новият 5-годишен мандат започва да тече от деня на изтичането на неговия предходен мандат, т.е. от 19.12.2017 г. (б).преизбира за нов мандат като член на надзорния съвет Апостол Лъчезаров Апостолов, като новият 5-годишен мандат започва да тече от деня на изтичането на неговия предходен мандат, т.е. от 19.12.2017 г.“ 3. Вземане на решение за преизбиране на настоящи членове на одитния комитет на Дружеството. Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и чл. 48, т. 13 от устава на Дружеството, взе следните решения: (а).преизбира за нов мандат като член на одитния комитет Давид Махач, като новият 3-годишен мандат започва да тече от деня на изтичането на неговия предходен мандат, т.е. от 12.06.2017 г. (б).преизбира за нов мандат като член на одитния комитет Ярослав Малса, като новият 3-годишен мандат започва да тече от деня на изтичането на неговия предходен мандат, т.е. от 27.11.2017 г.” 4. Разни Така представеният текст на дневен ред не е целият текст на поканата, последната е прикачена като документ към формата.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35928958027.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Други
Материали *
Дневен ред *
Дневен ред *
Материали *
 
 
 

Предишен месец Март 2018 Следващ месец
6 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Няма предстоящи събития за 22-03-2018