Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Енерго-Про Варна ЕАД-Варна
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Информация за финансови инструменти
09-11-2017 15:26:51
  В съответствие с условията на емисия обезпечени облигации с ISIN BG2100018162 на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД, ЕИК 204146759, към 8 ноември 2017 г. е извършено лихвено плащане към облигационерите от горепосочената емисия в общ размер на 4 528 568, 49 евро. Плащането е извършено чрез „Централен депозитар“ АД, пропорционално между облигационерите, вписани в книгата на облигационерите по емисията облигации на петия работен ден преди падежа, т.е., на дата 1 ноември 2017 г.
 
 
 

 

Предишен месец Ноември 2017 Следващ месец
4 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Няма предстоящи събития за 22-11-2017