Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
08-11-2017 17:17:12
  „СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД уведомява, че на 06.11.2017 г. е постъпило искане за одобрение на сделка по чл.114, ал.3 от ЗППЦК от Съвета на директорите на дъщерното дружество „ИМОТИ-С“АД. Предмет на сделката е продажба на търговското предприятие на „ИМОТИ-С“ АД, ЕИК: 825256773, с изключение на фирмата на дружеството, притежаваните от него парични средства в брой и по банкови сметки към датата на договора за продажба, притежаваните от него акции от капитала на „УСТРЕМ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК: 831717584, както и вземанията му към „Лотос“ АД – в несъстоятелност, ЕИК: 817047037, в полза на „ВЕКТОР БЪЛГАРСКИ ИМОТИ“ ЕООД.
Прикачени файлове:
Оценка на вещи лица на ТП на "Имоти-С" АД
Протокол от заседание на СД на "Имоти-С" АД
Искане по чл.114, ал. 3 от ЗППЦК
Счетоводен баланс на "Имоти-С" АД към 30.09.2017 г.
Одитиран финансов отчет на "Имоти-С" АД към 31.12.2016г.
Оценка на вещи лица на ТП на "Имоти-С" АД
 
 
 

Предишен месец Март 2018 Следващ месец
6 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Няма предстоящи събития за 22-03-2018