Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Монбат АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Информация за финансови инструменти
10-10-2017 17:15:22
  Съветът на директорите на Монбат АД прие решение за издаване на първа по ред емисия корпоративни конвертируеми облигации при условията на първично публично предлагане.
Прикачени файлове:
уведомление