Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Проучване и добив на нефт и газ АД-София
Друга нерегулирана информация 10-10-2017 14:29:53
  “ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД ГР. СОФИЯ Уведомление за начало на изплащане на паричен дивидент "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД започва от днес 10 октомври 2017г. изплащането на брутен дивидент в размер на 0.29лв. на акция. Общата брутна сума, която ще бъде разпределена сред акционерите на дружеството за 2016 г., е в размер на 3 546 137,98 лв. Компанията приключи миналата година с положителен финансов резултат от 3 598 386,24 лв., като останалите 52 248,26 лв. ще бъдат разпределени към Фонд „Резервен” за други резерви. Решението за размера на дивидента беше взето на Общо събрание на акционерите, проведено на 14.07.2017. Изплащането на средствата ще се извършва чрез клоновата мрежа на „Централна кооперативна банка” АД и системата на Централния депозитар. Акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници, ще получат дивидента чрез съответния инвестиционен посредник посредством „Централен депозитар”АД, а за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „Централна Кооперативна Банка” АД в цялата страна. Крайният срок за изплащане на дивидента е 14.10.2017г., като след изтичането му в рамките на 5 години всеки акционер може да получи дължимата сума от дружеството в брой или по банков път след отправено писмено искане. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ”АД
Прикачени файлове:
Уведомление за начало на изплащане на паричен дивидент