Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
София Комерс-Заложни къщи АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Промяна в директора за връзки с инвеститорите
10-10-2017 12:17:37
  С настоящото Ви уведомявам на основание чл. 17, ал. 4, т. 13, във вр. с чл. 4, ал. 2 от Наредба № 15 от 2004 г. на КФН за воденето и съхраняването на регистрите от КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства, че трудовият договор с Ясена Зашева Евгениева, заемаща длъжността „директор за връзки с инвеститорите“ на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, е прекратен по взаимно съгласие. На основание чл. 116г, ал. 1, изр. 3 ЗППЦК считано от 9.10.2017 г. за нов директор за връзки с инвеститорите на Дружеството е избрана и назначена Весела Георгиева Славова. Данните за контакт на новия директор за връзки с инвеститорите са, както следва: Телефон: 0897 963 214 E-mail: office@sofcom.bg Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Ралевица” № 74, ет. 3, офис 3.3
Прикачени файлове:
решение СД
декларация Славова
уведомление нов ДВИ