Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Промени в управителните органи
12-09-2017 17:06:40
  На основание чл.100ш, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗППЦК и наредбите по прилагането му, Ви уведомяваме, че на 12.09.2017 г. с вписване № 20170912140223 в Търговския регистър към Агенция по вписванията, г-жа Севдалина Василева е вписана като член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Първа инвестиционна банка“ АД.
Прикачени файлове:
Уведомление за вписване на нов член на УС и ИД