Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Рилски лен АД-Самоков
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Търгово предлагане
12-09-2017 16:02:20
  Като приложен файл публикуваме Съобщение за получено уведомление за регистриранокоригирано търгово предложение от ТК-Холд АД към акционерите на Рилски лен АД. Подробна и съществена информация за съдържанието на търговото предложение се съдържа в приложения файл.
Прикачени файлове:
Съобщение