Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Сирма Груп Холдинг АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
12-09-2017 15:38:42
  Корекция на вътрешна информация от 04.09.2017: Думата "продажба" се заменя с думата "замяна" и думата "акционер-продавач" се заменя с "акционер-приобретател".
Прикачени файлове:
Корекция в оповестена информация от 04.09.2017