Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Информация за финансови инструменти
11-09-2017 18:14:47
  Във връзка с настъпване на падеж на лихвено плащане в размер на 32 610 евро и амортизационно плащане на главница в размер на 125 000 евро на 14.08.2017 г. по емисия корпоративни облигации, издадена от ИКПД, с ISIN код BG2100019079, и съгласно точка 4.8. от Документа за предлаганите ценни книжа от 03.12.2007 г. по емисията облигации, Дружеството има възможност да погаси свои настъпили задължения по тази емисия в срок до 30 дни от датата на съответния падеж без това да представлява забава на плащане по емисията. Към момента ИКПД не е направило плащане и не е представило на Довереника на облигационерите надлежен документ, че съответното тримесечно плащане е получено по банковата сметка на „Централен депозитар“ АД, обслужваща облигационния заем. На основание т. 1, Раздел VII от Застрахователна полица № 29 – 0000 - 1753/06.08.2010 г., изменена с Добавък № 4 от 11.02.2015 г., ще се счита, че, на 13.09.2017 г. в 17:30 ч., е настъпило застрахователно събитие. Настъпването на застрахователно събитие по отношение на конкретно тримесечно плащане на главница и/или договорна лихва не води автоматично до настъпване на застрахователно събитие по отношение на последващи плащания.
Прикачени файлове:
Уведомление във връзка с лихвено и амортизационно плащане
 
 
 

Предишен месец Януари 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 21-01-2018