Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Софарма трейдинг АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
11-09-2017 16:56:31
  Във връзка с изискванията на член 19, параграф 3 от Регламент 596/2014 Софарма Трейдинг АД уведомява обществеността за следното: На 11.09.2017 г. в компанията са постъпили уведомления по член 19 от Регламент 596/2014 за търговия и разпореждане с акции на Софарма Трейдинг АД от страна на Софарма АД, Елфарма АД, г-н Огнян Донев и г-жа Росица Донева. Повече информация за сключените сделки може да получите от приложените уведомления.
Прикачени файлове:
Уведомление от Елфарма
Уведомление от Софарма АД
Уведомление от Огнян Донев
Уведомление от Росица Донева