Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ЗСК-Лозово АД-Бургас
Протокол от Общо събрание на акционерите 11-09-2017 11:50:15
  ЗСК-Лозово АД-Бургас представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 11-09-2017 г.11:00 часа
Прикачени файлове:
Упражнени гласове чрез представители *
Протокол от Общото събрание на акционерите *