Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
08-09-2017 17:43:07
  Информираме Ви, че с настоящото Първа инвестиционна банка АД, в качеството си на публично дружество, кани миноритарните си акционери на среща, която ще се проведе на 14 септември 2017 г. от 11:00 часа в конферентната зала в сградата на Банката на бул. „Драган Цанков“ № 37. Миноритарните акционери се поканват да заявят своето участие до края на работния ден на 13 септември 2017 г. на адрес ir@fibank.bg.
Прикачени файлове:
Покана за среща на миноритарните акционери