Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Петрол АД-София
Друга нерегулирана информация 08-09-2017 17:01:57
  В изпълнение на задължението ни по чл. 148б от ЗППЦК и във връзка с получени от нас уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество от страна на „Корект Фарм“ ЕООД (н) и „Транс Експрес Ойл“ ЕООД, Ви уведомяваме за следното: На 30.08.2017г. от страна на „Корект Фарм“ ЕООД (н), ЕИК 131231668, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 12, е извършена продажба на 4 000 000 (четири милиона) броя акции от капитала на „Петрол“ АД. В следствие на извършената продажба процентът акции с право на глас от капитала на „Петрол“ АД, притежавани от „Корект Фарм“ ЕООД (н), се е намалил с 3,66%, като по този начин участието на „Корект Фарм“ ЕООД (н) в капитала на „Петрол“ АД е станало 14,65% и е паднало под число, кратно на 5 на сто, от броя на гласовете в общото събрание на публичното дружество. На 30.08.2017г. от страна на „Транс Експрес Ойл“ ЕООД, ЕИК 102673555, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Индустриална“ № 21, е извършена покупка на 4 000 000 (четири милиона) броя акции от капитала на „Петрол“ АД. В следствие на извършената покупка процентът акции с право на глас от капитала на „Петрол“ АД, притежавани от „Транс Експрес Ойл“ ЕООД, се е увеличил с 3,66%, като по този начин участието на „Транс Експрес Ойл“ ЕООД в капитала на „Петрол“ АД е станало 6,19% и е надхвърлило 5 на сто от броя на гласовете в общото събрание на публичното дружество.
Прикачени файлове:
Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК
 
 
 

Предишен месец Януари 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 21-01-2018