Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Енергоремонт Холдинг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 08-09-2017 16:02:51
  Енергоремонт Холдинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10-10-2017г. от 11:00 часа в София, ул. Козлодуй 14, при следния дневен ред:

1. Одобряване докладите на УС (индивидуален и консолидиран) за дейността на дружеството през 2016 г.; проект за решение - ОСА одобрява докладите на УС (индивидуален и консолидиран) за дейността на дружеството през 2016 г.; 2. Одобряване докладите на одитора за извършените проверки на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение - ОСА одобрява докладите на одитора за извършените проверки на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран); 3. Одобряване доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.; проект за решение – ОСА одобрява доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.; 4. Одобряване доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.; проект за решение – ОСА одобрява доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.; 5. Одобряване на годишните финансови отчети на „Енергоремонт-Холдинг” АД за 2016 г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение - ОСА одобрява годишните финансови отчети на „Енергоремонт-Холдинг” АД за 2016 г.(индивидуален и консолидиран); 6. Избор на одитор на дружеството за 2017 г.; проект за решение - ОСА избира одитор на дружеството за 2017 г.; 7. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2016 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2016 г.; 8. Освобождаване Валентин Иванов Димитров, Алипи Петров Алипиев и Николай Радославов Райчев като членове на Надзорния съвет (НС) и избор на нови членове на НС на дружеството; проект за решение – ОСА освобождава членовете на Надзорния съвет и избира нови членове на НС на дружеството; 9. Определяне на мандата, възнаграждението, гаранциите на членовете на НС, определяне възнаграждението на членовете на УС и оправомощаване от ОСА на лице, чрез което да се сключат от името на дружеството договори по чл. 242, ал. 6 от ТЗ; проект за решение – ОСА избира членовете на НС с мандат от 5 (пет) години, определя възнаграждение на членовете на НС в размер на три минимални работни заплати за страната, гаранция за управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, възнаграждение на членовете на УС в размер на три минимални работни заплати за страната и оправомощава Председателя на НС да сключи от името на дружеството договор по чл. 242, ал. 6 от ТЗ с избраните членове на НС; 10. Приемане на промени в Устава на „Енергоремонт-Холдинг“ АД; проект за решение – ОСА приема промени в Устава на „Енергоремонт-Холдинг“ АД; 11. Промени в състава на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОСА освобождава членове на одитния комитет и избира нови членове на одитния комитет;

Допълнителна информация може да получите на тел: +359 813 35 19.
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
 
 
 

Предишен месец Януари 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 21-01-2018