Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Софарма АД-София
Друга нерегулирана информация 08-09-2017 14:23:51
  Уведомление от лице тясно свързано с лице, което изпълнява ръководни функции по буква г) чл. 3, ал. 1, т. 26 на Регламент (ЕС) №596/2014. - вторично публикуване.
Прикачени файлове:
Уведомление от ДИХ 01-05.09.2017г.