Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
07-09-2017 12:14:43
  С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: на 05.09.2017 г., „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, с ЕИК 131397743, получи съобщение по изпълнително дело № 850/2016 г. по описа на ЧСИ Иванка Миндова, с рег. № 704 на КЧСИ, с което дружеството се уведомява, че с Постановление от 19.07.2016 г. по изпълнителното дело "АВИ КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 131397729, е присъединено като взискател, за размера на дължима сума в размер на 542 773,75 лв., включваща следните суми: 100 000 лв. - главница; 161 736.95 лв. - обезщетение; 238 263.05 лв. - договорна лихва; 26 125,15 лв. - съдебни разноски, 157.00 лв. - такси и разноски по съдебното изпълнение. В допълнение, Дружеството е уведомено, че присъединеният взискател "АВИ КОНСУЛТ" ЕООД осъществява право на задържане по смисъла на чл. 136, ал. 4, предложение второ от ЗЗД по отношение на недвижими имоти на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, находящи се гр. Ахелой, Поморие, комплекс "Марина Кейп", за които на 11.07.2016 г. е извършен описа по изпълнителното дело, а именно: 1) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 0833.5.409.20.101, с площ от 46.00 кв.м.; 2) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 0833.5.409.18.13, с площ от 59.00 кв.м; 3) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 0833.5.409.19.29, с площ от 63.00 кв.м.; 4) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 0833.5.409.20.35, с площ от 46.00 кв.м.; 5) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 0833.5.409.20.85, с площ от 42.00 кв.м.; 6) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 0833.5.409.22.12 с площ от 37.00 кв.м. Във връзка с горното, „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ уведомява обществеността, че описаното по-горе вземане на "АВИ КОНСУЛТ" ЕООД, представлява част от общо вземане към Дружеството в размер на 6 430 457,72 лева, като до окончателното плащане се начислява лихва в размер на 0,1 % за всеки ден забава.
Прикачени файлове:
Съобщение от ЧСИ Иванка Миндова относно присъединяване кредитор по изпълнително дело
 
 
 

Предишен месец Януари 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 21-01-2018