Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ЗД Евроинс АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Търгово предлагане
11-08-2017 15:49:44
  Уведомление за резултата от търгово предложение на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД към останалите акционери на „ЗД ЕВРОИНС” АД
Прикачени файлове:
Уведомление за резултата от търгово предложение