Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Регала Инвест АД-Варна
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Уведомления за дялово участие
11-08-2017 15:04:54
  На 10.08.2017 г. в Регала Инвест АД постъпи уведомление по чл.145 ЗППЦК от УПФ „ЦКБ-Сила“ за промяна на дялово участие от 6,97% на 3,92%.