Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ТК-ХОЛД АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Търгово предлагане
10-08-2017 16:10:05
  „ТК-Холд” АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 10.08.2017 г. е регистрирало в Комисията за финансов надзор Търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6, във връзка с ал. 7 и чл.149а, ал.1 и ал.3 от Закона за публично предлагане на акции към акционерите на „Рилски лен”АД за изкупуване на 36 534 броя акции от капитала на „Рилски лен”АД. Комисия за финансов надзор все още не е взела отношение по предложението.