Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ЧЕЗ Електро България АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Финансова информация
09-08-2017 12:13:56
  Уважаеми дами и господа, На основание чл. 148б във връзка с чл. 100т от ЗППЦК, „ЧЕЗ Електро България” АД („Дружеството”) Ви уведомява, че на 07.08.2017 г. чрез и-мейл до неговия Директор „Връзки с инвеститорите” Дружеството беше уведомено от Договорен фонд „ЦКБ Лидер” и Договорен фонд „ЦКБ Актив”, управлявани от УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД („Договорните Фондове”) за това, че Договорните Фондове са придобили пакет акции на Дружеството чрез серия от сделки, извършени на регулиран пазар. Този пакет акции не надвишава 5% от броя на гласовете в общото събрание на Дружеството. Възможно е, обаче, след придобиването му правото на глас на Договорните Фондове или на свързани с тях лица, пряко и/или по чл. 146 от ЗППЦК, да достигне или надхвърли 5% или число, кратно на 5%, от броя на гласовете в общото събрание на Дружеството. С уважение, Радослав Димитров, Директор „Връзки с инвеститорите”