Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Стара планина Холд АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 08-08-2017 17:22:00
  Уведомление за търгово предлагане. Стара планина холд АД, притежаващ пряко 1 132 818 броя безналични, поименни акции с номинал един лев всяка, представляващи 91,75% от капитала на ФАЗАН АД, на основание чл. 149а от ЗППЦК, в качеството на акционер, притежаващ пряко над 90% от гласовете в Общото събрание на ФАЗАН АД, представя Търгово предложение за изкупуване на акциите от останалите акционери на дружеството след решение на КФН, взето с Протокол № 57/07.08.2017 г. да не издава забрана за публикуването му. Предложената цена е съобразена с изискванията на чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК и е в размер на 1,41 лева за акция. Инвестиционен посредник, който обслужва търговото предложение е „БенчМарк Финанс“ АД. Предвижда се основната дейност на ФАЗАН АД да се запази. Търговият предложител Стара планина холд АД възнамерява да поиска отписване на дружество ФАЗАН АД от регистъра на КФН и е възможно дружеството и да бъде отписано от регистъра на публичните дружества, след като общото събрание на акционерите вземе съответно решение по реда на чл. 119, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК. Очакваме съобщение за търговото предложение да бъде публикувано на 10 август в два ежедневника: "24 часа" и "България днес". Търговото предложение и материалите към него са предоставени на ФАЗАН АД и на Българска фондова борса – София АД. Материалите могат да бъдат намерени в секцията „Новини“ на интернет сайта на Стара планина холд АД на адрес: http://www.sphold.com/novini/22-2017/439-targovo-predlozhenie
Прикачени файлове:
Съобщение до акционерите на Фазан АД
Съобщение до служителите на Фазан АД
 
 
 

 

Предишен месец Ноември 2017 Следващ месец
4 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Няма предстоящи събития за 19-11-2017