Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Софарма АД-София
Друга нерегулирана информация 12-07-2017 14:51:11
  Уведомление от лице, което изпълнява ръководни функции съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 25 на Регламент (ЕС) № 596/2014 - вторично публикуване.
Прикачени файлове:
Уведомление от лице, което изпълнява ръководни функции съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 25 на Регламент (ЕС) № 596/2014 - вторично публикуване.