Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Промени в капитала
12-07-2017 14:58:40
  „Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД представи уведомление, че след вписване в Търговския рeгистър с No 20170711124322 капиталът на Дружеството е увеличен със 7 700 000 лв. /седем милиона и седемстотин хиляди лева/. Актуалният капитал на Дружеството е 64 300 000 лева /шестдесет и четири милиона и триста хиляди лева/ разделен на 64 300 000 / шестдесет и четири милиона и триста хиляди/ броя безналични акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка от тях. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял от имуществото на Дружеството.
 
 
 

 

Предишен месец Октомври 2017 Следващ месец
13 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 24-10-2017