Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Лавена АД-Шумен
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 19-06-2017 15:03:06
  Лавена АД-Шумен представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 20-07-2017 г. от11:00 часа в Шумен - 9700 на адрес Индулстриална зона при следния дневен ред:

Във връзка с решение на Съвета на директорите на „ЛАВЕНА” АД от 12.06.2017 на основание чл.223 от ТЗ във връзка с чл.115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа Ви уведомяваме, че се свиква извънредно Общо събрание на акционерите „ЛАВЕНА” АД на 20.07.2017 г. /четвъртък/, което ще се проведе от 11:00 ч. в сградата на дружеството - гр.Шумен, Индустриална зона, при следния дневен ред: Точка 1: Продължаване на мандата на досегашния Съвет на директорите за срок от 3 /три/ години в следния състав: Константин Димитров Шаламанов, Петър Александров Тренев и Димитър Иванов Найденов. Точка 2: Гласуване решение, с което се създава възможност дружеството да провежда Общо събрание на акционерите на място различно от седалището на дружеството, за което акционерите да бъдат уведомявани с Покана за свикване на ОС. Решението е свързано с допълване на редакцията на Чл.22, ал.1 от Устава на дружеството. Точка 3: Гласуване решение за учредяване на правомощия за Съвета на директорите по Чл.14, ал.3 от Устава на дружеството, а именно в 5 годишен срок от вземането на това решение за промяна в устава Съвета на директорите да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до 20 000 000,00 /Двадесет милиона лева/, включително и при условията на Чл.193, 195 и 197 от Търговския закон. Точка 4. Разни
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
 
 
 

Предишен месец Януари 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 21-01-2018