Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Риъл Булленд АД-София
Протокол от Общо събрание на акционерите 19-06-2017 13:33:56
  Риъл Булленд АД-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 13-06-2017 г.10:00 часа
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Упражнени гласове чрез представители *