Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Албена АД-к.к. Албена
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Промяна в директора за връзки с инвеститорите
16-06-2017 17:53:53
  Длъжността "Директор за връзки с инвеститорите" на "Албена" АД се заема от Здравка Тодорова Иванова от 01.06.2017 г.