Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Холдинг Варна АД-Варна
Протокол от Общо събрание на акционерите 15-06-2017 17:25:07
  Холдинг Варна АД-Варна представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 15-06-2017 г.11:00 часа
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Упражнени гласове чрез представители *