Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Доверие Обединен Холдинг АД-София
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Относно: Финансова информация
15-06-2017 16:37:50
  Повторно изпратено уведомление по чл. 114, ал. 12 от ЗППЦК - предоставен депозит от дъщерно дружество, поради допусната техническа грешка - датата на депозита е 12.06.2017 г., а не 02.06.2017 г., както е посочено в предходното уведомление.
Прикачени файлове:
Коригирано уведомление по чл.114 ал.12 ЗППЦК