Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Доверие Обединен Холдинг АД-София
Протокол от Общо събрание на акционерите 15-06-2017 11:52:21
  Доверие Обединен Холдинг АД-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 14-06-2017 г.11:09 часа
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Списък на присъствалите акционери
Упражнени гласове чрез представители *