Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Хидроизомат АД-София
Протокол от Общо събрание на акционерите 14-06-2017 17:04:37
  Хидроизомат АД-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 12-06-2017 г.11:00 часа
Прикачени файлове:
Упражнени гласове чрез представители *
Протокол от Общото събрание на акционерите *