Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Индустриален Капитал Холдинг АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 14-06-2017 09:32:03
  Индустриален Капитал Холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 28-06-2017 г. от10:30 часа в София - 1000 на адрес ул. Бачо Киро 8 при следния дневен ред:

. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; 2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г 3. Приемане на годишния доклад за 2016 г. на одитния комитет на дружеството; 4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад; 5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад 6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2016 г 7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2016 г.; 8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г 9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.; 10. Избор на регистриран одитор за 2017 г. 11. Приемане на Статут (правила за работа) на одитния комитет; 12. Промени в одитния комитет; 13. Разни.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
 
 
 

Предишен месец Януари 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 21-01-2018