Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Лавена АД-Шумен
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 13-06-2017 14:25:25
  Лавена АД-Шумен представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20-07-2017г. от 11:00 часа в ШУМЕН-9700, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, при следния дневен ред:

Във връзка с решение на Съвета на директорите на „ЛАВЕНА” АД от 12.06.2017 г. на основание чл. 223 от ТЗ във връзка с чл.115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа Ви уведомяваме, че се свиква извънредно Общо събрание на акционерите „ЛАВЕНА” АД на 20.07.2017 г. (четвъртък), което ще се проведе от 11:00 ч. в сградата на дружеството – гр. Шумен, Индустриална зона, при следния дневен ред:Точка 1:Продължаване на мандата на досегашния Съвет на директорите за срок от 3 /три/ години в следния състав: Константин Димитров Шаламанов, Петър Александров Тренев и Димитър Иванов Найденов.Точка 2:Гласуване решение, с което се създава възможност дружеството да провежда Общо събрание на акционерите на място различно от седалището на дружеството, за което акционерите да бъдат уведомявани с Покана за свикване на Общото събрание. Решението е свързано с допълване на редакцията на Чл.22, ал.1 от Устава на дружеството.Точка 3:Гласуване решение за учредяване на правомощия за Съвета на директорите по Чл.14, ал.3 от Устава на дружеството, а именно в 5 годишен срок от вземането на това решение за промяна в устава Съвета на директорите да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до 20 000 000,00 /Двадесет милиона лева/, включително и при условията на Чл.193, 195 и 197 от Търговския закон.Точка 4. Разни

Допълнителна информация може да получите на тел: +54850114.
Прикачени файлове:
Материали *
Дневен ред *
Дневен ред *
Други
 
 
 

Предишен месец Септември 2017 Следващ месец
25 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Няма предстоящи събития за 27-09-2017