Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ТК-ХОЛД АД-София
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Относно: Друга информация за търговската дейност
13-06-2017 11:19:20
  С №20170613110215 в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията е вписано решението за обратно изкупуване на акции, взето от Общото събрание на акционерите на ТК-Холд АД, проведено на 07.06.2017 г.