Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 13-06-2017 10:57:37
  Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18-07-2017г. от 11:00 часа в 8230, гр.Несебър,к.к.Слънчев бряг, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2016г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД; 2. Приемане на ГФО за 2016г. и одитния доклад на регистрирания одитор Мария Николова; проект за решение - ОС приема ГФО за 2016г и одитния доклад; 3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2016г.; проект за решение - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2016г.; 4. Приемане на доклад на Одитния комитет за дейността му през 2016г.; проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за 2016г.; 5. Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.; проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2016г; 6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2016г.; проект за решение - Предвид финансовия резултат – загуба от дейността на дружеството през 2016г, ОС, приема предложението на СД - да не се разпределя печалба за финансовата 2016г. и да не се изплащат дивиденти; 7. Освобождаване от отговорност на СД през периода от 01.01.2016г. – 31.12.2016г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност СД за дейността им през периода от 01.01.2016г. – 31.12.2016г.;

Допълнителна информация може да получите на тел: +35955422510.
Прикачени файлове:
Други
Други
Други
Дневен ред *
Други
Други
Други
Други
Други
Материали *
Други
Други
Други
Други
 
 
 

Предишен месец Септември 2017 Следващ месец
25 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Няма предстоящи събития за 27-09-2017