Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Лавена АД-Шумен
Протокол от Общо събрание на акционерите 12-06-2017 16:53:39
  Лавена АД-Шумен представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 12-06-2017 г.13:00 часа
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Упражнени гласове чрез представители *