Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Алкомет АД-Шумен
Протокол от Общо събрание на акционерите 12-06-2017 15:53:11
  Алкомет АД-Шумен представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 12-06-2017 г.14:00 часа
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Упражнени гласове чрез представители *