Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 19-05-2017 15:40:33
  ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2017г. от 10:00 часа в София-1407, бул. Джеймс Баучер 76а, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността на дружеството през 2016 г.; 2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г; 3. Доклад за дейността на oдитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ за 2016 г.; 4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2016 г.; 5. Вземане на решение за покриване на загуба за 2016г.; 6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността им през 2016 г.; 7. Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2016 г.; 8. Избор на нов одитен комитет на Дружеството, поради изтичане мандата на настоящия одитен комитет; 9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2017 г.; 10. Приемане на Статут на одитния комитет на Дружеството; 11. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността му през 2016 г.; 12. Разни.

Допълнителна информация може да получите на тел: 028199103.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
 
 
 

 

Предишен месец Ноември 2017 Следващ месец
4 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Няма предстоящи събития за 19-11-2017