Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ЧЕЗ Разпределение България АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 19-05-2017 15:05:07
  ЧЕЗ Разпределение България АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 21-06-2017 г. от11:00 часа в София - 1784 на адрес бул. „Цариградско Шосе“ № 149, Бест Уестърн Хотел Експо София, зала „Панорама“ при следния дневен ред:

1. Одобряване на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. (включително на Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2016 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.) 2. Одобряване на проверения и заверен консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. 3. Одобряване на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2016 г. 4. Одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2016 г. 5. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. 6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за одита на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. 7. Вземане на решение за неразпределяне, съответно разпределяне на печалбата на Дружеството 8. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2016 г. 9. Приемане на Доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2016 г. 10. Приемане на Отчетния доклад на Надзорния съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2016 г. 11. Вземане на решение за освобождаване на членове на Надзорния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива 12. Вземане на решение за освобождаване на членове на Управителния съвет на Дружеството 13. Вземане на решение за промени в състава на надзорния съвет на Дружеството 14. Приемане на Статут на одитния комитет на Дружеството 15. Вземане на решение за промени в състава на одитния комитет на Дружеството 16. Разни Така представеният текст на дневен ред не е целият текст на поканата, последната е прикачена като документ към формата.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
 
 
 

 

Предишен месец Ноември 2017 Следващ месец
4 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Няма предстоящи събития за 19-11-2017