Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Унифарм АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Търгово предлагане
19-05-2017 14:16:53
  относно: Отправено от "Софарма“ АД търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК. На 19.05.2017 г. получихме уведомление съгласно чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК, придружено от одобрено с решение на Комисията за финансов надзор (КФН) от 16.05.2017г. търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от „Софарма" АД, за закупуване акциите на останалите акционери на „Унифарм” АД на цена от 4.35 лв. на акция. “Софарма” АД, в качеството си на търгов предложител заявява, че не притежава 1 327 250 броя акции, представляващи 22.12% от общия брой обикновени акции с ISIN код BG1100154076 и от гласовете в Общото събрание на “Унифарм” АД и отправя настоящото Предложение към останалите притежатели на обикновени акции на “Унифарм” АД с цел тяхното придобиване. Пълният текст на търговото предложение и Становището на Управителния съвет на „Унифарм“ АД по него са публикувани на сайта на „Унифарм“ АД - http://www.unipharm.bg/.
Прикачени файлове:
Уведомление за получено търгово предложение от Софарма АД
 
 
 

 

Предишен месец Ноември 2017 Следващ месец
4 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Няма предстоящи събития за 19-11-2017