Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Синтетика АД-София
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Относно: Финансова информация
19-05-2017 09:17:27
  Вследствие на промяната в перспективата на държавния рейтинг на Република България от "негативна" на "стабилна", и с оглед на това че държавният рейтинг се явява таван на глобалния рейтинг на "Синтетика" АД, БАКР променя перспективата на глобалния рейтинг на компанията също от "негативна" на "стабилна".
Прикачени файлове:
Кредитен рейтинг на "Синтетика" АД, мониторинг към 16.05.2017 г., от "БАКР - Агенция за кредитен рейтинг" АД