Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ЧЕЗ Разпределение България АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 18-05-2017 16:30:26
  ЧЕЗ Разпределение България АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21-06-2017г. от 11:00 часа в София - 1784, бул. „Цариградско Шосе“ № 149, Бест Уестърн Хотел Експо София, зала „Панорама“, при следния дневен ред:

1. Одобряване на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. (включително на Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2016 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.) 2. Одобряване на проверения и заверен консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. 3. Одобряване на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2016 г. 4. Одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2016 г. 5. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. 6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за одита на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. 7. Вземане на решение за неразпределяне, съответно разпределяне на печалбата на Дружеството 8. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2016 г. 9. Приемане на Доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2016 г. 10. Приемане на Отчетния доклад на Надзорния съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2016 г. 11. Вземане на решение за освобождаване на членове на Надзорния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива 12. Вземане на решение за освобождаване на членове на Управителния съвет на Дружеството 13. Вземане на решение за промени в състава на надзорния съвет на Дружеството 14. Приемане на Статут на одитния комитет на Дружеството 15. Вземане на решение за промени в състава на одитния комитет на Дружеството 16. Разни Така представеният текст на дневен ред не е целият текст на поканата, последната е прикачена като документ към формата.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35928958027.
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
 
 
 

Предишен месец Юли 2018 Следващ месец
19 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 22-07-2018