Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ЧЕЗ Разпределение България АД-София
Протокол от Общо събрание на акционерите 20-03-2017 13:44:50
  ЧЕЗ Разпределение България АД-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 16-03-2017 г.11:00 часа
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Упражнени гласове чрез представители *