Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София
Годишен отчет на банка 17-03-2017 20:49:50
  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София публикува Годишен отчет на банка към 31-12-2016г.
Прикачени файлове:
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Отчет на английски език
Форми на финансови отчети, одобрени от съответния регулаторен орган *
Отчети на английски език
Придружително писмо
Одиторски доклад *
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Приложение 11
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
скоркарта
Декларации от отговорните лица *
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
 
 
 

Предишен месец Септември 2017 Следващ месец
25 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Няма предстоящи събития за 24-09-2017