Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Алтерко АД-София
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Относно: Промени в клоновете и офисите
17-03-2017 12:46:57
  Уведомление за вписване в Търговски Регистър – Букурещ на промяна на управителя и законен представител на дъщерното на „АЛТЕРКО“ АД дружество TERACOMM RO SRL
Прикачени файлове:
Уведомление_управител_Румъния_вписване