Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Относно: Друга информация за търговската дейност
16-03-2017 18:48:25
  С настоящото Първа инвестиционна банка АД, в качеството си на публично дружество, кани миноритарните си акционери на тримесечна среща, която ще се проведе на 24 март 2017 г. от 11:00 часа в конферентната зала в сградата на Банката на бул. „Драган Цанков“ № 37. Миноритарните акционери се поканват да заявят своето участие до края на работния ден на 23 март 2016 г. на адрес ir@fibank.bg.
Прикачени файлове:
Покана за среща