Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Феникс Капитал Холдинг АД-София
Протокол от Общо събрание на акционерите 15-03-2017 09:00:00
  Феникс Капитал Холдинг АД-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 10-03-2017 г.10:00 часа
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Упражнени гласове чрез представители *