Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Българска фондова борса-София АД
Друга нерегулирана информация 28-02-2017 17:19:33
  Група БФБ-София уведомява, че годишният консолидиран финансов отчет на групата за 2016 година ще бъде публикуван след края на търговската сесия в четвъртък, 02 март 2017 година. Корпоративният календар е променен, за да отрази това действие.